Aktywizacja – Rewitalizacja

PROJEKT „AKTYWIZACJA – REWITALIZACJA”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Opis projektu

KIEDY?

STYCZEŃ 2022 – WRZESIEŃ 2023 (informacje o terminach rekrutacji obok)

GDZIE?
MIASTO ŁÓDŹ – OBSZAR REWITALIZACJI (informacje o biurze obok)

DLA KOGO?
OSOBY BEZROBOTNE I BIERNE ZAWODOWO W WIEKU 30 LAT i WIĘCEJ

PO CO?
ZAKTYWIZOWANIE ZAWODOWE POPRZEZ REALIZACJĘ WSPARCIA DOSTOSOWANEGO DO INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI

CO OFERUJEMY?
INDYWIDUALNIE DOPASOWANA ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA
obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?
Stypendia szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering i inne.

JAKIE REZULTATY?
Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 30% UP
Efektywność zatrudnieniowa projektu: dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym głównie osób o niskich kwalifikacjach: 45%, dla pozostałych osób: 60%.

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia w okresie 01.2022-11.2023r. wśród 51 osób bez pracy (min. 30 kobiet) w wieku 30 lat i więcej (w tym 20 osób bezrobotnych i 31 osób biernych zawodowo) należących do min. 1 z grup:

– osoby w wieku 50lat i więcej

– długotrwale bezrobotne,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnością

– osoby o niskich kwalifikacjach

lub bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do ww. grup

zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji – poprzez realizację kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmujące niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osób formy wsparcia.

Rezultaty projektu:

44,3% Uczestników osiągnie efektywność zatrudnieniową. 

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 11.09.2023 roku zakończyliśmy rekrutację do projektu.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych 2 grup (20 osób)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

na stronie projektu zaktualizowaliśmy Regulamin projektu.

W Regulaminie Projektu została zaktualizowana data zakończenia projektu oraz informacje dot. liczebności grupy docelowej.

~~~~~~~~~~~~~~

 

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu w dniach 24.12.2022 – 01.01.2023 r.  będzie nieczynne. Zapraszamy od 2.01.2023 r.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1.12.2022 roku  zakończyliśmy rekrutację do projektu.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) będzie nieczynne. Zapraszamy od środy 2.11.2022 r

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

w dniu 17 czerwca biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

w związku z porozumieniem z Uczestnikami z 3 i 4 grupy szkoleń zawodowych uległ zmianie harmonogram zajęć.

Szkolenia zawodowe zakończą się 29 czerwca (zamiast 30 czerwca).

Na stronie został zaktualizowany harmonogram szkoleń zawodowych.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 17.05.2022 r. szkolenia zawodowe „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla grupy 1 będą miały charakter zajęć praktycznych w terenie.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

od 08.02.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

wkrótce zamieścimy szczegóły dotyczące rekrutacji oraz harmonogramów wsparcia. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 42 250 54 13
– e-mail: projekty@hnpartners.pl