Cyfrowy start

PROJEKT „CYFROWY START!”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Aktualności

Szanowni Państwo,

Po podpisaniu w dniu 29.02.2024 umowy o dofinansowanie projektu rozpoczynamy jego realizację. Przygotowujemy dokumentację projektową. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką opis projektu. Szczegóły na temat rekrutacji zamieścimy wkrótce.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~
Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do składania formularzy zgłoszeniowych.

Opis projektu

CO OFERUJEMY ?

Indywidualną diagnozę posiadanych umiejętności oraz doradztwo w zakresie kompetencji podstawowych

Grupowe szkolenia mające na celu nabycia kompetencji cyfrowych i ich zewnętrzna certyfikacja

Indywidualne szkolenia mające na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych

DLA KOGO?

80 osób dorosłych (w tym min. 44 kobiety), które spełniają następujące kryteria:
– pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego, w województwie lubelskim,
– posiadają podstawowe umiejętności cyfrowe (nie wyższe niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji),
– zgłoszą z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji, uzupełnienia umiejętności cyfrowych.

w tym:

  • min. 50% będą stanowiły osoby 60+
  • min. 10% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością,
  • min. 30% będą stanowił osoby korzystające z ochrony czasowej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Ponadto preferowane są:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem max. średnim
  • osoby pozostające bez zatrudnienia

GDZIE?

Biała Podlaska lub powiatu bialski

KIEDY?

od 01.11.2023 do 30.11.2024r.

CEL PROJEKTU?

Wzrost umiejętności cyfrowych przez 80 osób dorosłych (min. 44 kobiet), które pracują, zamieszkują, lub przebywają na terenie pow. m. Biała Podlaska lub pow. bialskiego

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

materiały szkoleniowe i przerwy kawowe podczas zajęć grupowych

JAKIE REZULTATY?

min. 85% uczestników uzyska kompetencje
min. 85% uczestników uzyska kwalifikacje cyfrowe

KTO ZA TO PŁACI?

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

DODATKOWE INFORMACJE

Wartość projektu: 315 200,00 zł
w tym ze środków UE: 267 920,00 zł

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

Formy wsparcia:

Indywidualna diagnoza posiadanych umiejętności oraz doradztwo w zakresie kompetencji podstawowych

Indywidualne spotkania z doradcą/mentorem w wymiarze śr. 3h zegarowe/uczestnika:

  • 1 spotkanie: przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowego, mające na celu diagnozę umiejętności cyfrowych, określenie posiadanych umiejętności i potrzeb, wykorzystanie modelu Bilansu Kompetencji, zaplanowanie modułów szkoleniowych, które uczestnik powinien doskonalić. Po pierwszym spotkaniu powstanie indywidualna ścieżka wsparcia uczestnika w projekcie.
  • 2 spotkanie (fakultatywne): mające na celu motywowanie uczestnika, sprawdzenie jest postępu i potrzeb.
  • 3 spotkanie: omówienie sytuacji uczestnika po zakończeniu szkoleń, analiza nabytych umiejętności, stworzenie rekomendacji – ścieżki dalszego rozwoju.

Szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych 

Grupowe szkolenia mające na celu nabycia kompetencji cyfrowych i ich zewnętrzna certyfikacja,  wymiarze śr. 68h zegarowych, poziom dopasowany do potrzeb uczestników na podstawie przeprowadzonej diagnozy na spotkaniach indywidualnych z doradcą. Szkolenie realizowane zgodnie z ramą DIG COMP. Szkolenie obejmujące zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Grupy 8-12 osób (uczestnicy o podobnych potrzebach szkoleniowych). Terminy i godziny ustalane indywidualnie – dopasowane do potrzeb uczestników.

Indywidualne szkolenia mające na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, w wymiarze śr. 2h zegarowe/ uczestnika. Uczestnik będzie mógł odbyć 1-2 spotkania z trenerem, w celu zrealizowania zajęć praktycznych – rozwiązania konkretnych problemów/trudności cyfrowych (zgodnych z DIG COMP) ustalanych indywidualnie, na podstawie potrzeb uczestnika.

 

Harmonogramy wsparcia

1. Indywidualne spotkania z doradcą / mentorem – harmonogramy:

Spotkanie 1: diagnoza

Harmonogram – grupa 1

Harmonogram – grupa 2. Aktualizacja z dnia 25.06.2024r.

Harmonogram – grupa 3

Spotkanie 2: mentoring

Harmonogram – grupa 2

Spotkanie 3: walidacja

2. Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych zgodnych z ramą DIG COMP – szkolenie grupowe – harmonogramy spotkań:

Harmonogram – grupa 2

3. Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych zgodnych z ramą DIG COMP – szkolenie indywidualne – harmonogramy spotkań:

Harmonogram – grupa 2

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:

Biała Podlaska, ul. Bieńkowskiego 4/3, 21-500

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 733 677 779
– e-mail: projekty@hnpartners.pl