Formularz zgłoszeniowy: TIK? tak! – na kompetencje cyfrowe najwyższy czas!

Formularz zgłoszeniowy: TIK? tak! – na kompetencje cyfrowe najwyższy czas!

I. Dane uczestnika

Płeć
KobietaMężczyzna

Wiek

Wykształcenie
PodstawoweGimnazjalnePonadgimnazjalne (szkoła zawodowa, liceum, technikum)PolicealneWyższe

II. Dane kontaktowe
Adres zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

III. Dane dotyczące rekrutacji
Status na rynku pracy
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędu PracyOsoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędu PracyOsoba pracująca (w tym prowadząca działalność na własny rachunek, prowadząca gospodarstwo rolne)

Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 miesięcy)
TakNie

Osoba niepełnosprawna
TakNie

Obszar zamieszkania
miejskiwiejski

IV. WYBÓR TRYBU NAUKI
zajęcia 2 razy w tygodniu po 4h w godzinach popołudniowych / wieczornychzajęcia raz w tygodniu po 8h w weekendy