IMPULS DO ZMIANY

PROJEKT „IMPULS DO ZMIANY!”

kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

na stronie projektu zostały zamieszczone harmonogramy staży.

Jednocześnie informuję, że w związku z udziałem w projekcie przysługuje Państwu wypłata stypendiów oraz refundacja kosztów dojazdu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

od 25.06.2021 roku rozpoczną się spotkania z pośrednictwa pracy.

Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie.

Harmonogramy wsparcia zostały zaktualizowane dla I i II grupy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

szkolenia zawodowe rozpoczną się 14.06.2021 roku.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami poszczególnych szkoleń zawodowych.

Jednocześnie informuję, że w związku z udziałem w projekcie przysługuje Państwu wypłata stypendiów oraz refundacja kosztów dojazdu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w grupie I oraz w grupie II rozpoczną się 26.05.2021r.

Proszę o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem wsparcia.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Szkolenia komputerowe w grupie I oraz w grupie II rozpoczną się 05.05.21 r.

Proszę o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem wsparcia.

Jednocześnie informuję, że w związku z udziałem w projekcie przysługuje Państwu wypłata stypendiów oraz refundacja kosztów dojazdu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dodatkowa rekrutacja została zakończona.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

do projektu mogą jeszcze przystąpić 3 osoby. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

od 21.04.21 r. rozpocznie się poradnictwo prawne w grupie I.

od 26.04.21 r. rozpocznie się poradnictwo prawne w grupie II.

Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie.

Harmonogramy wsparcia zostały zaktualizowane dla I i II grupy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

termin realizacji I formy wsparcia został przedłużony.
Harmonogramy wsparcia zostały zaktualizowane dla I i II grupy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

22.03.21 r. rozpocznie się I forma wsparcia dla grupy I.

29.03.21 r. rozpocznie się I forma wsparcia dla grupy II.

Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem wsparcia.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do II grupy w ramach projektu. Informacje o pierwszych terminach wsparcia udzielane są indywidualnie. Na stronie projektu będziemy aktualizować harmonogramy wsparcia.

Lista rankingowa – grupa II

~~~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do  I grupy w ramach projektu. Informacje o pierwszych terminach wsparcia udzielane są indywidualnie. Na stronie projektu będziemy aktualizować harmonogramy wsparcia.

Lista rankingowa – grupa I

~~~~~~~~~~~~~~~~

HN Partners s.c. zaprasza do udziału w programie reintegracji społeczno-zawodowej osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze powiatów: m. Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego.

1 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Impuls do zmiany”. Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Opis projektu”.

Poniżej sprawdzisz też, jakie warunki musisz spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu.

OPIS PROJEKTU

CO OFERUJEMY?

– realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże),

– wsparcie indywidualne, jak i grupowe (maksymalnie 10 osobowe grupy),

– wykwalifikowaną kadrę (specjalistów, trenerów, pośredników pracy),

– materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z kompetencji kluczowych i ze szkoleń zawodowych,

– catering podczas szkoleń z ICT, szkoleń zawodowych,

– zewnętrzny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych,

– stypendia szkoleniowe i stażowe,

– ubezpieczenie NNW w czasie odbywania stażu,

– zwrot kosztów dojazdu,

– organizację każdej formy wsparcia opartą na długoletnim doświadczeniu i sprawdzonych standardach,

– komfortowe warunki zajęć.

KIEDY?

Luty 2021 – Grudzień 2021 r.

 

 

 

DLA KOGO?

Dla 20 osób powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują w województwie łódzkim, na obszarze powiatów: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski.

GDZIE?

Na terenie miasta Łodzi lub/i w powiecie brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim.

PO CO?

W celu przywrócenia zdolności do zatrudnienia Uczestników Projektu.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?

Biuro projektowe oraz budynek, w którym odbywa się wsparcie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług dostępności, np.: tłumacza języka migowego, asystenta osób z niepełnosprawnościami.

SZCZEGÓŁY?

Zapoznaj się z dokumentacją projektową

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

2. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie docelowej i możesz zostać uczestnikiem projektu

Grupa docelowa:

– Osoby powyżej 18 roku życia, – Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, – Osoby zamieszkujące w województwie łódzkim na obszarze powiatów: M. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski.Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie:

– Osoby z niepełnosprawnością, – Osoby doświadczające wielokrotnie wykluczenia społecznego,

– Kobiety,

– Osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą dot. potrzeb w zakresie racjonalnych usprawnień i dostarcz go do biura projektu (osobiście, pocztą, kurierem, elektronicznie lub przez osobę upoważnioną). 

Formularz wypełnij drukowanymi literami. Nie zapomnij go podpisać.

 

4. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu do projektu!

Informację o zakwalifikowaniu do projektu dostaniesz telefonicznie i/lub mailowo, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkoleń.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Adres biura projektu:

Łódź, ul. Targowa 27

E-mail: projekty@hnpartners.pl

Telefon: 42 250 54 13