Postaw na aktywność!

PROJEKT „Postaw na aktywność!”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Opis projektu

KIEDY?
WRZESIEŃ 2022 – WRZESIEŃ 2023 (informacje o terminach rekrutacji obok)

GDZIE?
GMINY SUBREGIONU RADOMSKIEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBSZARZE PONIŻEJ PROGU DEFAWORYZACJI (szczegółowa lista gmin w regulaminie projektu, informacje o biurze obok)

DLA KOGO?
OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ LUB KWALIFIKUJĄ SIĘ DO OBJĘCIA WPARCIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

PO CO?
PODNIESIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY

CO OFERUJEMY?
INDYWIDUALNIE DOPASOWANA ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA
obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne i prawne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?
Stypendia szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, catering i inne.

JAKIE REZULTATY?
Nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 85% uczestników,
Efektywność zatrudnieniowa projektu: 25% (12% dla osób z niepełnosprawnościami).

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

 

Harmonogramy wsparcia

Tu będziemy zamieszczali harmonogramy wsparcia…

Aktualności

Z dniem 1 września 2022 rozpoczęliśmy realizację projektu. Informacje na temat obszaru realizacji, grupy docelowej oraz form wsparcia znajdziecie Państwo w krótkim opisie projektu. Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne zamieścimy wkrótce.

 

 

Dokumenty projektowe

Wkrótce…

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:

Gaworzyna 6, 27-100 Iłża

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 661 884 264
– e-mail: projekty@hnpartners.pl