Skok na Wyższy Poziom Zatrudnienia

PROJEKT „Skok na Wyższy Poziom Zatrudnienia”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Aktualności

03.07.2024r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 16 lipca 2024r.

~~~~~~~~~~~~~~

10.06.2024r.

Szanowni Państwo,

zakończyła się rekrutacja do I edycji projektu.

Poniżej publikujemy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

~~~~~~~~~~~~~~

21.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do I edycji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 4 czerwca 2024r.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Po podpisaniu w dniu 23.04.2024 umowy o dofinansowanie projektu rozpoczynamy jego realizację. Przygotowujemy dokumentację projektową. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką opis projektu. Szczegóły na temat rekrutacji zamieścimy wkrótce.

 

Opis projektu

CO OFERUJEMY?
– Indywidualną diagnozę sytuacji zawodowej posiadanych umiejętności cyfrowych
– Szkolenia z kompetencji cyfrowych
– Szkolenia „szyte na miarę” czyli szkolenia, których zakres będzie dostosowany do potrzeb rynku pracy i potencjału Uczestników Projektu,
– 3-miesięczne staże zawodowe.

DLA KOGO?
– osoby w wieku 18 – 89 lat z województwa podkarpackiego,
– zatrudnione na umowie krótkoterminowej, umowie cywilno-prawnej, osoby ubogie pracujące lub odchodzącymi z rolnictwa,
w tym:
– 20 % uczestników (24 osoby) to osoby w wieku 18-29 lat,
– min. 5 % uczestników (6 osób) to osoby z niepełnosprawnością.

Do udziału w projekcie preferowane będą:
– osoby zamieszkujące obszar miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
– osoby zamieszkujące na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza lub Inicjatywą Czwórmiasto,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby w wieku 18-29 lat,
– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

GDZIE?

województwo podkarpackie

KIEDY?

Maj 2024 – Czerwiec 2025

CEL PROJEKTU?

Wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia 120 osób dorosłych (min. 60% kobiet), uczących się pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych, ubogich pracujących lub odchodzących z rolnictwa.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

– Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą,
– Uzupełnienie kompetencji cyfrowych – szkolenie grupowe – stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, NNW, catering, materiały szkoleniowe,
– Szkolenia „szyte na miarę” – szkolenie grupowe – stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, NNW, catering, materiały szkoleniowe,
– Staże zawodowe – stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, NNW, szkoelnie BHP, badanie lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

JAKIE REZULTATY?

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 120 Uczestników Projektu
  • minimum 96 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje
  • minimum 5 Uczestników Projektu zdobędzie doświadczenie zawodowe i ukończy staże

KTO ZA TO PŁACI?

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

DODATKOWE INFORMACJE

Wartość projektu : 839 276,03 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 713 384, 62 zł

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

 

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:

Rzeszów, ul. Wincentego Pola 18

Godziny pracy biura projektu:

8:00- 15:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:

Koordynator Projektu: Magdalena Kruszyńska-Mucha

– telefon: 733 677 779
– e-mail: projekty@hnpartners.pl
 

Dokumenty projektowe

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla Kandydatów/ek do Projektu:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Ankieta potrzeb i oczekiwań dotycząca racjonalnych usprawnień – tylko dla osób z niepełnosprawnością

3. Klauzula informacyjna dla Kandydata/ki w zakresie przetwarzania danych osobowych

Powyższe dokumenty można wysłuchać za pomocą bezpłatnego programu DSpeech, który można pobrać tutaj

 

Harmonogramy wsparcia edycja I

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – konsultacje indywidualne:
Harmonogram – edycja 1. Aktualizacja z dnia 17.06.2024r.

2. Szkolenia „szyte na miarę”:
Harmonogram szkolenia: Kelner / barman
Harmonogram szkolenia: Pracownik ds. kadr i płac

Harmonogramy wsparcia edycja II

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – konsultacje indywidualne:

2. Szkolenia „szyte na miarę”: