GŁOWA DO GÓRY!

PROJEKT „GŁOWA DO GÓRY!”

aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa lubelskiego

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo!
Ze względu na zwiększoną liczbę zachorowań na Covid-19, uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze projektu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i umawianie wizyt: tel. 83 343 97 93, kom. 731 577 774.

Życzymy dużo zdrowia!

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż wciąż można aplikować do projektu w ramach II edycji. Serdecznie zapraszamy do biura projektu zlokalizowanego w Białej Podlaskiej przy ul. Bieńkowskiego 4/3

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż opublikowaliśmy zaktualizowany Regulamin projektu. Plik do pobrania jest dostępny w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy wsparcie dla Uczestników I edycji projektu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zachęcamy do śledzenia strony na początku lutego 2021, kiedy planowana jest kolejna rekrutacja.

Poniżej prezentujemy listę rankingową:
Lista rankingowa – I edycja

HN Partners s.c. zaprasza do udziału w projekcie!

1 września 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Głowa do góry!”. Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Opis projektu”.

Poniżej sprawdzisz też, jakie warunki musisz spełnić, aby wziąć udział w projekcie, oraz w jaki sposób zapisać się na szkolenia.

Planujemy rozpoczęcie pierwszych działań już w październiku 2020 roku!

OPIS PROJEKTU

CO OFERUJEMY?
1. PORADNICTWO ZAWODOWE Z IDENTYFIKACJĄ POTRZEB UCZESTNIKA I OPRACOWANIEM IPD – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH 50 UP;
2. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – DLA WSZYSTKICH 50 UP;
3. POŚREDNICTWO PRACY DLA WSZYSTKICH 50 UP;
4. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYWANIA / PODWYŻSZANIA / DOSTOSOWYWANIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ICT DLA 20 UP;
5. SZKOLENIA ZAWODOWE PROWADZĄCE DO NABYWANIA /PODWYŻSZANIA / DOSTOSOWYWANIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI DLA WSZYSTKICH 50 UP;
6. STAŻE ZAWODOWE DLA 40 UP.

KIEDY?

Wrzesień 2020 – Listopad 2021

DLA KOGO?

GRUPA DOCELOWA: 50 os. (w tym min. 30 K) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, tj. biernych zawodowo (min. 10 os.) lub bezrobotnych (40 os.) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. wyłącznie os. należących do min. 1 z gr.:
a) os. w wieku 50 lat i więcej (min. 20 os.),
b) kobiet (min. 30 os.),
c) os. o niskich kwalifikacjach (min. 30 os.),
zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj. lubelskiego, w tym min 10%, tj. min. 5 osób zameldowanych na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast tracących funkcje społ.-gosp. (zg. z zał. nr 14 i 15 do Regulaminu konkursu).
W celu wspierania osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy min. 50% UP, tj. min. 25 os. będzie spełniało min. 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy zg. z SZOOP RPO WL i Regulaminem konkursu.

 

 

 

GDZIE?

Na terenie województwa lubelskiego.

PO CO?
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia – w okresie od 01.09.2020 do 30.11.2021 r. – wśród 50 osób bez pracy (min. 30K) w wieku 30 lat i więcej (w tym min. 10 os. biernych zawodowo), w tym wyłącznie os. należących do min. 1 z grup: os. w wieku 50 lat i więcej, kobiet, os. o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących woj. lubelskie, w tym min. 5 osób zameldowanych na obszarze miast średnich, w szczególności tracących funkcje społ.-gosp., poprzez realizację kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej opartej na IPD obejmującej wszystkie zidentyfikowane jako niezbędne i adekwatne do
potrzeb danej os. formy wsparcia, wśród nich m.in.: identyfikacja potrzeb + poradnictwo zaw. z IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia ICT i zawodowe, staże

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?
– Zwrot kosztów dojazdu
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
– Catering
– Materiały szkoleniowe

 

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?
Biuro projektowe oraz budynek, w którym odbywają się szkolenia jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług dostępności np.: tłumacza j. migowego, asystenta OzN, pętli indukcyjnej.

 

 

SZCZEGÓŁY?

Zapoznaj się z dokumentacją projektową

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu

2. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie docelowej i możesz zostać uczestnikiem projektu

Grupa docelowa:
50 os. (w tym min. 30 K) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, tj. biernych zawodowo (min. 10 os.) lub bezrobotnych (40 os.) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. wyłącznie os. należących do min. 1 z gr.:
a) os. w wieku 50 lat i więcej (min. 20 os.),
b) kobiet (min. 30 os.),
c) os. o niskich kwalifikacjach (min. 30 os.),
zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj. lubelskiego, w tym min 10%, tj. min. 5 osób zameldowanych na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast tracących funkcje społ.-gosp. (zg. z zał. nr 14 i 15 do Regulaminu konkursu).
W celu wspierania osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy min. 50% UP, tj. min. 25 os. będzie spełniało min. 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy zg. z SZOOP RPO WL i Regulaminem konkursu.

Uwaga! Nawet jeśli nie należysz do grona osób promowanych, także masz szansę zakwalifikować się do projektu!

 

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz dostarcz go do biura projektu

  1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny oraz powinien być podpisany w miejscach do tego wskazanych.
  2. W przypadku dokonania skreślenia proszę postawić parafkę (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
  3. Każde pole Formularza zgłoszeniowego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane  pole nie  dotyczy Kandydata/ki należy umieścić adnotację „nie dotyczy” lub „ -”.
  4. Przed złożeniem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Kandydat/ka powinien/na zapoznać się z Regulaminem projektu „Głowa do góry!” dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.


 


4. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu do projektu!

Informację o zakwalifikowaniu do projektu dostaniesz telefonicznie i/lub mailowo, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wsparcia.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Adres biura projektu:

Biała Podlaska, Bieńkowskiego 4/3

E-mail: projekty@hnpartners.pl

Telefon: 731 577 774