Postaw na rozwój!

PROJEKT „POSTAW NA ROZWÓJ!”

bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem na Pomorzu

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

AKTUALNOŚCI

Zakończyliśmy realizację projektu.
Gratulujemy uczestnikom zdobytych kwalifikacji ICT potwierdzonych certyfikatami ECCC. Dziękujemy wszystkim – trenerom, wykonawcom, egzaminatorom za dobrą współpracę i zaangażowanie. Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjenemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA! Od 14.01.2021 rozszerzamy grupę docelową – udział w projekcie jest możliwy także dla osób pracujących poza sektorem MMŚP oraz instytucji pozarządowych, a także osób biernych zawodowo i bezrobotnych. W związku z powyższym dokonano aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych. Jednocześnie informujemy, że, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonymi obostrzeniami, nowe grupy uruchamiamy tylko w formach zdalnych.

Przy zachowaniu rygorów sanitarnych związanych z COVID-19 wznawiamy od 8 czerwca nabór zgłoszeń do projektu. Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

HN Partners s.c. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych dla osób dorosłych z Pomorza.

1 marca 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Postaw na rozwój!”. Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Opis projektu”.

Poniżej sprawdzisz też, jakie warunki musisz spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, oraz w jaki sposób zapisać się na szkolenia.

OPIS PROJEKTU

CO OFERUJEMY?

  • 80 godzin szkolenia z obsługi komputera na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników,
  • zewnętrzny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych,
  • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
  • catering kawowy,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • komfortowe warunki nauki,
  • organizację szkoleń opartą na długoletnim doświadczeniu i sprawdzonych standardach.

KIEDY?

Marzec 2020 – Maj 2021 r.

DLA KOGO?

Dla osób dorosłych, które pracują lub zamieszkują w województwie pomorskim, w tym w szczególności pracowników sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych w wieku aktywności zawodowej, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Przeszkolimy aż 170 osób.

 

 

GDZIE?

Na terenie województwa pomorskiego.

PO CO?

W celu uzyskania potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji, które są poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy, jak również pomagają w życiu codziennym.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

Dla każdego uczestnika zapewniamy podręcznik i materiały szkoleniowe, w tym pendrive.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?

Biuro projektowe oraz budynek, w którym odbywają się szkolenia jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (posiada windę, odpowiednią szerokość drzwi).

W przypadku potrzeby uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług dostępności np.: tłumacza j. migowego, asystenta OzN, pętli indukcyjnej.

SZCZEGÓŁY?

Zapoznaj się z dokumentacją projektową

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu

2. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie docelowej i możesz zostać uczestnikiem projektu

Grupa docelowa:

Os. w wieku aktywności zawodowej (tj. 18 i więcej) zamieszkujące lub pracujące na obszarze woj. pomorskiego, w tym w szczególności pracownicy mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych), z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie:
– kobiety,
– osoby w wieku 25 lat i więcej,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem maksymalnie średnim
– osoby powyżej 50 roku życia.
Uwaga! Nawet jeśli nie należysz do grona osób promowanych, także masz szansę zakwalifikować się do projektu!

 

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz dostarcz go do biura projektu

Formularz wypełnij drukowanymi literami. Nie zapomnij go podpisać. Formularz złóż osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze projektu lub podczas spotkania informacyjnego. Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną pamiętaj o dostarczeniu oryginałów w przeciągu 3 dni roboczych do biura projektu.

 

4. Sprawdź swoje umiejętności, wypełniając analizę potrzeb szkoleniowych oraz test wiedzy

Test wiedzy wypełnij samodzielnie, abyśmy mogli przyporządkować Cię do odpowiedniej grupy na takim samym poziomie.


5. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu do projektu!

Informację o zakwalifikowaniu do projektu dostaniesz telefonicznie i/lub mailowo, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkoleń.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Adres biura projektu:

Sopot, ul. Jana z Kolna 35

E-mail: postawnar@gmail.com

Telefon: 731 577 774