Kompetencja kluczowe na start!

PROJEKT „KOMPETENCJE KLUCZOWE NA START”

bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe z certyfikatem w województwie świętokrzyskim

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
wznowiliśmy już wszystkie zajęcia w grupach zawieszonych na jesieni. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi planami zajęć w części Harmonogram.

Zachęcamy także do aplikowania na kolejne szkolenia. Przypominamy, że Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca w woj. świętokrzyskim,w wieku 25 lat i z wykształceniem co najwyżej średnim lub w wieku 50 lat i więcej bez względu na wykształcenie. Zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniami z własnej inicjatywy i które nie uczestniczyły dotąd w tożsamym wsparciu współfinansowanym z EFS.


Szanowni Państwo,
Wygląda na to, że już niedługo będziemy mogli wrócić do szkoleń stacjonarnych. Jak tylko pojawi się nowe rozporządzenie Rady Ministrów, będziemy Państwa informować. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i profilu na Facebook’u.


Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów, w chwili obecnej nie możemy realizować szkoleń w formie stacjonarnej. Zachęcamy jednak do aplikowania na szkolenia w formie on-line.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o czasowym zawieszeniu zajęć grup 1, 2, 3, 4 z j. angielskiego oraz grup 6, 7, 8 z kompetencji TIK. Powodem jest umieszczenie obszaru realizacji szkoleń w tzw. strefie czerwonej z limitem zgromadzeń do 5 osób. O wznowieniu zajęć będziemy informować.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o czasowym zawieszeniu zajęć grup 1, 2 i 3 z j. angielskiego. Powodem jest umieszczenie powiatu realizacji szkoleń w tzw. strefie czerwonej. O wznowieniu zajęć będziemy informować.

 

HN Partners s.c. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych i językowych dla osób dorosłych z województwa świętokrzyskiego.

1 lipca 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start”. Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Opis projektu”.

Poniżej sprawdzisz też, jakie warunki musisz spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, oraz w jaki sposób zapisać się na szkolenia.

Planujemy rozpoczęcie szkoleń dla pierwszych grup szkoleniowych już w lipcu 2020 roku!

OPIS PROJEKTU

CO OFERUJEMY?

Szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników:

  • 80 godzin szkolenia z obsługi komputera lub 120 godzin szkolenia z języka angielskiego,
  • zewnętrzną certyfikację,
  • małe grupy szkoleniowe (10 lub 12 osobowe),
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • komfortowe warunki nauki,
  • organizację szkoleń opartą na długoletnim doświadczeniu i sprawdzonych standardach.

KIEDY?

Lipiec 2020 – grudzień 2021 r.

DLA KOGO?

Dla dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego powyżej 25 roku życia, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji, z wykształceniem co najwyżej średnim lub powyżej 50 roku życia. Przeszkolimy aż 284 osoby. Przygotowaliśmy również pulę miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

GDZIE?

Na terenie województwa świętokrzyskiego.

PO CO?

W celu uzyskania potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji, które są poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy, jak również pomagają w życiu codziennym.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

Dla każdego uczestnika zapewniamy odpowiedni podręcznik i materiały szkoleniowe.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?

Biuro projektowe oraz budynek, w którym odbywają się szkolenia jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług dostępności np.: tłumacza j. migowego, asystenta OzN, pętli indukcyjnej.

SZCZEGÓŁY?

Zapoznaj się z dokumentacją projektową.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu

2. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie docelowej i możesz zostać uczestnikiem projektu

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK lub języka angielskiego, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji w tym zakresie, należące wyłącznie do min. 1 z grup:
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem maksymalnie średnim
– osoby powyżej 50 roku życia
.
które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego i które nie korzystały z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS.

Premiujemy:
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby niezatrudnione (bierne zawodowo i bezrobotne),
-osoby z obszaru powiatów z wyższą stopą bezrobocia: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i skarżyskiego,
-przynależność jednocześnie do obu podgrup – osoby powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach,
-osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 6.

Uwaga! Nawet jeśli nie należysz do grona osób promowanych, także masz szansę zakwalifikować się do projektu!

 

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz dostarcz go do biura projektu

Formularz wypełnij drukowanymi literami. Nie zapomnij go podpisać. Formularz złóż osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze projektu lub podczas spotkania informacyjnego. Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną pamiętaj o dostarczeniu oryginałów w przeciągu 3 dni roboczych do biura projektu.

 

4. Sprawdź swoje umiejętności, wypełniając test wiedzy TIK lub test wiedzy z j. angielskiego

Test wiedzy wypełnij samodzielnie, abyśmy mogli przyporządkować Cię do odpowiedniej grupy na takim samym poziomie.


5. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu do projektu!

Informację o zakwalifikowaniu do projektu dostaniesz telefonicznie i/lub mailowo, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkoleń.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Adres biura projektu:

Końskie, Gimnazjalna 125

E-mail: projekty@hnpartners.pl

Telefon: 731 577 774