Aktywizacja – Rewitalizacja 2

PROJEKT „AKTYWIZACJA – REWITALIZACJA II”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Opis projektu

KIEDY?

WRZESIEŃ 2022 – SIERPIEŃ 2023 (informacje o terminach rekrutacji obok)

GDZIE?
MIASTO ŁÓDŹ – OBSZAR REWITALIZACJI (informacje o biurze obok)

DLA KOGO?
OSOBY BEZROBOTNE I BIERNE ZAWODOWO W WIEKU 30 LAT i WIĘCEJ

PO CO?
ZAKTYWIZOWANIE ZAWODOWE POPRZEZ REALIZACJĘ WSPARCIA DOSTOSOWANEGO DO INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI

CO OFERUJEMY?
INDYWIDUALNIE DOPASOWANA ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA
obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?
Stypendia szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering i inne.

JAKIE REZULTATY?
Nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 80% UP
Efektywność zatrudnieniowa projektu: dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym głównie osób o niskich kwalifikacjach: 44,3%

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

Cel projektu:

CEL PROJ.: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w okresie 09.2022-11.2023r,  wśród 61 osób bez pozostających bez zatrudnienia (minimum 37Kobiet) w wieku 30 lat i więcej (w tym 24 osób bezrobotnych i 37 osób biernych zawodowo), należących do min. 1 z grup:

  • osoby w wieku 50lat i więcej,
  • długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkałe na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji

    Powyższy cel, ma zostać osiągnięty poprzez realizację kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia.

Rezultaty projektu:

44,3% Uczestników osiągnie efektywność zatrudnieniową. 

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia – Grupa 1

Harmonogram wsparcia – Grupa 2
Harmonogram wsparcia – Grupa 3
Harmonogram wsparcia – Grupa 4
Harmonogram wsparcia – Grupa 5
Harmonogram wsparcia – Grupa 6
Harmonogram wsparcia – Grupa 7
Harmonogram wsparcia – Grupa 8

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 1

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 2

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 3

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 4

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 5

Harmonogram szkoleń komputerowych – Grupa 6

Harmonogram szkoleń zawodowych – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator Baz Danych gr 2A i 2B

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator Baz Danych gr 3A

Harmonogram szkoleń zawodowych – Magazynier gr 4A

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator Baz Danych gr 5A i 5B

Harmonogram szkoleń zawodowych – Pomoc kuchenna gr 6

Harmonogram szkoleń zawodowych – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej gr 7

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator baz danych gr 8

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator baz danych gr 9

Harmonogram szkoleń zawodowych – Magazynier gr 10

Harmonogram szkoleń zawodowych – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej gr 11

Harmonogram szkoleń zawodowych – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej gr 12

Harmonogram szkoleń zawodowych – Administrator baz danych gr 13

Harmonogram staż zawodowy – Tura I
Harmonogram staż zawodowy – Tura II
Harmonogram staż zawodowy – Tura III
Harmonogram staż zawodowy – Tura IV
Harmonogram staż zawodowy – Tura V
Harmonogram staż zawodowy – Tura VI
Harmonogram staż zawodowy – Tura VII
Harmonogram staż zawodowy – Tura VIII
Harmonogram staż zawodowy – Tura IX
Harmonogram staż zawodowy – Tura X
Harmonogram staż zawodowy – Tura XI

Aktualności

Szanowni Państwo,

5.11.2023 roku zakończyliśmy rekrutację do projektu.

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu w dniach 24.12.2022 – 01.01.2023 r.  będzie nieczynne. Zapraszamy od 2.01.2023 r.

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) będzie nieczynne. Zapraszamy od środy 2.11.2022 r

~~~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

od 19.09.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

wkrótce zamieścimy szczegóły dotyczące rekrutacji oraz harmonogramów wsparcia. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 42 250 54 13
– e-mail: projekty@hnpartners.pl